• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.10.2021

„Kultura Bezpieczeństwa” – podsumowanie programu

21 października 2021 roku, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, odbyło się okolicznościowe spotkanie z uczestnikami programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, podczas którego podsumowano działania podejmowane w roku szkolnym 2020/2021.

Celem programu było podniesienie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło ponad 80 nauczycieli z 20 wielkopolskich szkół. Przeprowadzono 42 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie ponad 1600 uczniów.

Podczas okolicznościowego spotkania dokonano podsumowania programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. Spotkanie zostało zwieńczone wręczeniem dyplomów uczestnictwa w programie i podziękowaniami dla nauczycieli z rąk p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. Na zakończenie spotkania, koordynator programu starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, przedstawiła informację o organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konkursach i programach prewencyjnych adresowanych do młodzieży. GIP Przejdź do GIP Porady prawne