• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.10.2021

NOC ZAWODOWCÓW

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, uczestniczyli w Nocy Zawodowców 2021 Edycja 4.0 pt. Hybrydowo – Zawodowo, organizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Wydarzenie odbyło się 1 października 2021 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. W tym roku Noc Zawodowców miała charakter hybrydowy, dzięki czemu można było uczestniczyć w spotkaniu także zdalnie – za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych.

Celem wydarzenia było m.in. zwiększenie świadomości i perspektyw edukacyjnych oraz zawodowych uczniów klas 7 i 8.  Podczas spotkania nie zabrakło specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, którzy uzupełnili wydarzenie o aspekty związane z bezpieczną i higieniczną pracą, w szczególności z bezpiecznym przygotowaniem do pracy.  Na stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, oprócz porad z zakresu bhp, pracy sezonowej czy uprawnień pracowników młodocianych, można było pobrać broszury, ulotki i poradniki z zakresu prawa pracy. GIP Przejdź do GIP Porady prawne