Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowych w pracy i w domu.

31 sierpnia 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja dotycząca ‘’Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowych w pracy i w domu - Doświadczenia praktyków, wskazania nauki”, organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy i Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej. Konferencję rozpoczęto wystąpieniem zaproszonych gości m.in. Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego. Następnie program konferencji przedstawił uczestnikom p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny. Po czym głos zabrał zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński, który podsumował 10 lat współpracy partnerów instytucjonalnych i społecznych na rzecz poprawy warunków pracy w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010 – 2012, a następnie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 – 2021. Na zakończenie tej części konferencji wręczono okolicznościowe statuetki Członkom Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych na lata 2013-2020. 
W dalszej części przedmiotem konferencji były zagadnienia dotyczące obsługi komputerów w świetle przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii, które nabrały szczególnego znaczenia w okresie pandemii Covid-19, w tym w ramach pracy zdalnej. Kolejnym istotnym tematem konferencji było bezpieczne wykonywanie prac ręcznych, w tym zmniejszania ryzyka nadmiernego wysiłku fizycznego poprzez organizację stanowiska, właściwe metody pracy, stosowanie urządzeń wspomagających, a także wspomaganie i zastępowanie prac ręcznych pracą maszyn. W ramach tej części wydarzenia przedstawiono również zagadnienia związane z bezpieczną organizacją stanowisk pracy na hali produkcyjnej oraz zapewnienia dobrostanu pracowników w przestrzeniach biurowych poprzez wdrażanie standardu Well 
Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielili się kolejno:
- Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy lek. med. Marek Andrzejewski, 
- st. insp. pracy Anna Matuszczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 
- dr hab. inż. Marcin Butlewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- inż. Piotr Janiszewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- mgr inż. Janusz Rajewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- dr hab. inż. Beata Mrugalska - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- dr inż. Żaneta Nejman - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- dr inż. Marek Goliński - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,
- st. insp. pracy-specjalista Rafał Lisek – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,
- Przedstawiciele pracodawców: Dawid Poznański Health & Safety Supervisor Operations Geberit  Produkcja Sp. z o.o. oraz Dominik Zawarty kierownik działu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z.o.o .