41 Rocznica Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia 2021 roku przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli w obchodach 41 rocznicy Porozumień Sierpniowych. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele ojców dominikanów w Poznaniu. Następnie zgromadzono się przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. na placu Mickiewicza. Po wysłuchaniu wystąpienia Jarosława Lange Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolskiego, złożone zostały kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości udział wzięli związkowcy, a także przedstawiciele władz m.in. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, członkowie zarządu powiatu poznańskiego Piotr Zalewski i radny miasta Poznania Grzegorz Jura. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy kwiaty złożone zostały przez Zastępcę Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego,  p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego oraz zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Michała Wyszkowskiego.