POROZUMIENIE BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu 29 lipca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowej inicjatywy POROZUMIENIE BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA. Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Paweł Ciemny przedstawił założenia wspólnej inicjatywy. Celem podejmowanych działań będzie promowanie kultury bezpieczeństwa oraz poprawa skuteczności i efektywności organów nadzoru. Współpraca pomiędzy instytucjami będzie odbywać się w ramach tzw. SIECI POWIĄZAŃ, która umożliwi uzupełnianie się instytucji w ramach odrębnych kompetencji i zapewnieni szybką komunikacji pomiędzy instytucjami w celu osiągania wspólnego celu jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Uczestnikami Porozumienia będą instytucje państwowe i samorządowe, które zgodnie z kompetencjami dbają o bezpieczeństwo obywateli.

W posiedzeniu uczestniczyli także Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu oraz Michał Wyszkowski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu oraz przedstawiciele zaproszonych organów nadzoru i instytucji. W spotkaniu uczestniczyli: podinsp. Maciej Purol, Naczelnik Wydziału Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, mł.asp. Marcin Smuszkiewicz, Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Aida Januszkiewicz-Piotrowska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marcin Mitek, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego - Oddział w Poznaniu, kpt. Artur Walkowiak, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Rafał Majewski, Naczelnik Wydziału Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Krzysztof Bulinski i Krzysztof Rychły Starsi Inspektorzy Transportowy Dozór Techniczny - Oddział Terenowy w Poznaniu, Marek Duszyński, Kierownik Oddziału HP WSSE w Poznaniu, lek. med. Marek Andrzejewski, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Łukasz Grabowski, Dyrektor KRUS OT w Poznaniu, Wioletta Grajewska, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji I Oddz. ZUS, Andrzej Mieszkowski, Wydział Kontroli Płatników Składek II Oddz. ZUS, Sylwester Janiów, Z-Ca Dyrektora Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,  Paweł Ludek, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Anna Hoffa, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Uczestnicy odnieśli się pozytywnie do nowej inicjatywy i zadeklarowali chęć uczestnictwa w Porozumieniu Bezpieczna Wielkopolska.