SZKOLENIA BHP DLA ROLNIKÓW I UCZNIÓW PRZED PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI W SZKOŁACH ROLNICZYCH WIELKOPOLSKI

W  okresie czterech miesięcy pierwszego półrocza 2021 roku (od połowy lutego do połowy czerwca) w szkołach ponadpodstawowych Wielkopolski, kształcących na kierunkach rolniczych odbyły się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych i rolników, którzy przyjmowali w swoich gospodarstwach uczniów na praktyki zawodowe. Szkolenia  prowadzone były w formie on-line w kilkunastu szkołach rolniczych: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach w powiecie ostrowskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. w powiecie krotoszyńskim, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie  w powiecie pleszewskim, Zespole Szkół w Opatówku w powiecie kaliskim, Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w powiecie jarocińskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie w powiecie kępińskim, Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w powiecie śremskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w powiecie kościańskim, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie w powiecie pilskim, Zespole Szkół w Objezierzu w powiecie obornickim i w Zespole Szkół w Gołańczy w powiecie wągrowieckim, a wzięło w nich udział w sumie ponad 670 osób, w tym prawie 540 uczniów i ponad 130 rolników. W przypadku szkoleń dla rolników, odbyły się one we współpracy z pięcioma szkołami rolniczymi. W czasie szkoleń pracownicy merytoryczni i inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiali występujące w  rolniczym środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Omawiali także wybrane nieprawidłowości i zagrożenia związane z upadkami osób oraz zapobieganie im, bezpieczeństwo związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi w przestrzeniach zamkniętych w gospodarstwach (silosach, zbiornikach), rakotwórczym azbestem oraz bezpieczeństwo składowania i magazynowania, a także zasady przenoszenia ładunków. Ponadto tematyka obejmowała bezpieczeństwo przy eksploatacji ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, bhp przy obsłudze zwierząt  i bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwie rolnym. Ponadto w trakcie zajęć omawiano zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem wirusem SARS Cov 2 (w gospodarstwie rolnym.