KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 14 maja 2021 r. ponownie uruchamia się możliwość uzyskania porady prawnej z zakresu prawa pracy, w tym bhp w siedzibach jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Jednocześnie w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla osób zgłaszających się osobiście w sprawie uzyskania porad, w tym złożenia skargi, do jednostek organizacyjnych OIP w Poznaniu, następujące ograniczenia i zasady:
 1. W okresie zagrożenia epidemicznego osobiste porady prawne, w tym z zakresu bhp, udzielane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
  Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z osobistej porady prawnej odbywa się pod numerem:
  •    61 628-40-00 – Poznań,  
  •    61 628-41-00 – Oddział w Koninie,
  •    61 628-41-50 – Oddział w Lesznie,
  •    61 628-42-00 – Oddział w Ostrowie Wlkp,
  •    61 628-42-50 – Oddział w Pile.
 2. Maksymalny czas trwania indywidulanej porady wynosi 15 minut, a po każdym petencie jest obowiązkowa 10 minutowa przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
Uwaga ! osobiste porady prawne nie będą udzielane osobom:
- niestosującym się do powyższych zasad i poleceń udzielającego porad (przyjmującego skargi i wnioski),
- chorym i z podwyższoną temperaturą. 
 
Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa w formie zdalnej: pisemnej kierowanej na adres jednostek organizacyjnych OIP w Poznaniu lub telefonicznej OIP Poznań tel. stacjonarny 61 628-40-05 (począwszy od 14 maja)  oraz Centrum Poradnictwa PIP  tel. kom. 459 599 000 lub stacjonarny 801 002 006.