28 kwietnia - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Przypadający 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest obchodzony w Polsce od 1991 roku z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 2003 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy proklamowała 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą go Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest: „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP”.

Jak każdego roku, tak i w tym szczególnym okresie ograniczeń i zagrożeń wynikających z pandemii koronowirusa ważne jest podkreślenie  jak ważną rolę  w ochronie zdrowia i życia pracowników  jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Szczególnie cenne w kształtowaniu bezpiecznych postaw w miejscu pracy są liczne programy prewencyjne i promocyjne organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, które niezależnie od prowadzonej działań nadzorczo-kontrolnych stanowią istotą część jej misji. Do najważniejszych należą adresowane do pracodawców, społecznych inspektorów pracy, podmiotów realizujących inwestycje budowlane, małych zakładów pracy konkursy, wśród których szczególne znaczenie ma ogólnopolski konkurs „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”. Organizowany od 28 lat konkurs ma na celu promocję pracodawców, którzy przestrzegając przepisów prawa pracy i zapewniając bezpieczne warunki pracy łączą cele biznesowe z troską o bezpieczeństwo pracowników. Wśród laureatów konkursu są też pracodawcy z Wielkopolski, którzy zostali wpisani do „Złotej Księgi Pracodawców”. Laureatami są między innymi pracodawcy zatrudniający dużą liczbę pracowników, jak Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który dwukrotnie otrzymał statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” ( w 2006 i 2013 r.), MAYER TOOL POLAND Sp. z o.o. z Kalisza (2016 r.), SAINT GOBAIN HPM POLSKA S. z o.o. z Koła (2018 r.), jak i średnie i małe zakłady: PPUH MAX POL z Krotoszyna (2014 r.), NUTRICIA Sp. z o.o. (2017 r.), MP PRODUCTION Sp. z o.o. Oddział w  Turku (2017 r.), Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Jolanty Tomczyk z miejscowości Skrajnia.  Nagrodzeni pracodawcy poprzez swoje działania w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników stanowią pozytywne przykłady do naśladowania.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują jednak, że stan bezpieczeństwa pracy, ujawnione podczas kontroli zagrożenia zawodowe, a także utrzymująca się nadal duża liczba wypadków przy pracy, wymaga stałej troski zarówno państwowych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, jak i współdziałających z nimi partnerów społecznych, służb BHP i samych pracodawców, którym zależy na tworzeniu przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy.