Zapraszamy do udziału w szkoleniu „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI”


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
zaprasza chętnych pracodawców
do udziału w bezpłatnych szkoleniach nt.

„PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI”

Szkolenia będą się odbywały w ramach programu prewencyjnego

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy,

którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń psychospołecznych
w miejscu pracy, poprzez miedzy innymi d
ostarczanie
i rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu, mobbingu i innych zagrożeń psychospołecznych
.

Terminy szkoleń będą ustalane indywidualnie
w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami.

Do programu mogą zgłaszać się pracodawcy z wszystkich branż.

Szkolenia będą się odbywały w formie zdalnej,
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

W celu zadeklarowania chęci uczestnictwa w programie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Karta zgłoszenia

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących programu prosimy
o kontakt z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu:

Joanna Budzyńska-Jędraszczyk
starszy inspektor pracy – specjalista
telefon: 61 6284075, 61 6284043
mail:
joanna.budzynska-jedraszczyk@poznan.pip.gov.pl
prewencja.promocja@poznan.pip.gov.pl

www.poznan.pip.gov.pl

streswpracy