Dyżury specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy w mediach

W okresie od 18 lutego 2021  do 1 marca 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu przy współpracy z mediami zorganizowano dyżury telefoniczne dla czytelników i widzów zainteresowanych problematyką prawa pracy. Najwięcej pytań dotyczyło uprawnień pracowniczych w okresie pandemii koronowirusa, a w szczególności ochrony stosunku pracy, zasad wykonywania pracy zdalnej , czasu pracy oraz wynagrodzeń za pracę. Udzielający porad specjaliści wyjaśniali min. sytuację prawną pracowników przebywających na kwarantannie, a także informowali o przepisach dotyczących możliwości ograniczania wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń za prace.  

18 lutego 2021 r. w Oddziale PIP w Ostrowie Wlkp. dla czytelników „Kuriera Ostrowskiego” dyżury pełnili: Sylwia Kosik, młodszy specjalista oraz Mariusz Tomczak, starszy inspektor pracy.

23 lutego 2021 r. w Oddziale PIP w Pile dla widzów telewizji ASTA pełniła Małgorzata Przybylak, starszy specjalista.

25 lutego 2021 r. w Oddziale PIP w Koninie dyżur dla czytelników „Przeglądu Konińskiego” pełnił Paweł Bielski, starszy specjalista.

1 marca 2021 r. w Poznaniu dla czytelników ogólnopolskiego dziennika „Fakt” dyżur pełniła Daria Wojtczak, referent prawny.

Wszystkie dyżury cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników jak i pracodawców. Pełną relację z dyżuru pełnionego dla czytelników dziennika „Fakt” zamieszczono na głównej stronie internetowej dziennika.