Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”

Kacper Noweta z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie zajął I miejsce w finale regionalnym  konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, który odbył się 3.03.2021 r. w Sali Witrażowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Kaczmarek z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp., a trzecie Amelia Szymandera z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Celem konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół jak i uczniów. Do rozgrywki finałowej w 2021 r. przystąpiło 8 uczniów reprezentujących 4 szkoły ponadpodstawowe. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wręczył laureatom Paweł Ciemny, p.o. okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. W pracach Okręgowej Komisji Konkursowej wzięła także udział Renata Jocz z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki, natomiast nauczyciele otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Wiesław Ratajczak, wicedyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.