W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników – spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

Problematyka ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z pandemią koronawirusa, bezpieczeństwa pracy oraz współpracy  inspektorów pracy ze społeczną inspekcją pracy była głównym tematem zorganizowanego 15.02.2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu spotkania Pawła Ciemnego, p.o. okręgowego inspektora pracy w Poznaniu ze społecznymi inspektorami pracy. W spotkaniu wzięli udział zakładowi społeczni inspektorzy pracy z dużych, zakładów produkcyjnych zatrudniających wielu pracowników takich jak Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Bridgestone Poznań Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. a także Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Poznaniu. Uczestniczący w spotkaniu społeczni inspektorzy pracy przedstawili podejmowane  przez nich działania w zakresie społecznej kontroli warunków pracy a także wskazali na problemy związane z aktualną sytuacją epidemiczną. Z kolei Paweł Ciemny p.o. okręgowego inspektora pracy w Poznaniu podkreślił dużą rolę i znaczenie społecznej inspekcji pracy w identyfikacji i ograniczaniu zagrożeń występujących w zakładach pracy  szczególnie w okresie pandemii koronowirusa. Zwrócił także uwagę na konieczność dalszej aktywności społecznej inspekcji pracy  i wskazał na dobrą współpracę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy. Jednocześnie zadeklarował dalsze współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz  pomoc Państwowej Inspekcji Pracy w realizacji zadań społecznej inspekcji pracy.