Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2020

Zapoznanie uczniów i studentów z podstawowymi przepisami prawa pracy oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odbywania praktyk, było głównym celem cyklu szkoleń zorganizowanych on-line w okresie od 8 do 15 grudnia 2020 r. Z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy szkolenia prowadził Jacek Strzyżewski z sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Organizatorem szkoleń była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a oprócz  Państwowej Inspekcji Pracy szkolenia prowadzili także specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  W szkoleniach uczestniczyło łącznie 640 uczniów i studentów, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej organizatora i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, oraz ponad 1500 uczestników, którzy z uwagi na otwarty charakter szkoleń nie dokonali rejestracji. W programie „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy od jego pierwszej edycji, która odbyła się w 2003 r. Program „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” realizowany jest w ramach prowadzonego od 2006 r. programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, który jest adresowany do uczniów i studentów. Działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród uczniów i studentów powinny przyczynić się  do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.