Tydzień Bezpieczeństwa w Wielkopolsce

Spotkania, szkolenia, pokazy bezpiecznych metod pracy, środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej były głównymi wydarzeniami podczas obchodzonego w Wielkopolsce w dniach od 05 do 11 października 2020 r. Tygodnia Bezpieczeństwa pod hasłem „Drużyna razem się trzyma”. Jest to  wspólne przedsięwzięcie Państwowej Inspekcji Pracy i firm będących sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie realizowane w ramach działań informacyjno-edukacyjnych „Budowa. Stop Wypadkom”. 6 inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadziło 7 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 175 osób w tym pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp oraz pracowników zatrudnionych na budowach. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z przygotowaniem pracownika do pracy na budowie, planowaniem robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, w tym koordynacja bhp na budowie. Omówiono zagrożenia wypadkowe i kosztów związanych z wypadkami przy pracy. W szkoleniach udział wzięły również firmy nie będące sygnatariuszami Porozumienia ale wyrażające chęć uczestnictwa w działalności prewencyjnej i promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Wszyscy uczestniczący w szkoleniach otrzymali materiały informacyjne dotyczące zagrożeń na budowach wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.