Jak ograniczać ryzyko zakażenia koronowirusem w urzędzie ? – webinarium dla samorządowców.

Na wniosek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zrzeszającej aktualnie 115 gmin i 14 powiatów z terenu  całej Wielkopolski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, zorganizował 28.10.2020 r. webinarium on-line poświęcone problematyce bezpieczeństwa pracy w okresie zagrożenia wirusem SARs-CoV-2. Na wstępie Jacek Strzyżewski, z sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu omówił zakres podmiotowy kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy, a także wskazał na obowiązki podmiotu kontrolowanego wobec organów Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie Anna Matuszczak, starszy inspektor pracy przedstawiła ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w urzędzie z uwzględnieniem czynników biologicznych. Z kolei tematem wystąpienia Grzegorza Stróżyka, nadinspektora pracy, kierownika sekcji prewencji i promocji OIP Poznań były metody minimalizacji zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-19. Na zakończenie webinarium, Krystyna Wasilewska, kierownik sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła problematykę organizacji pracy zdalnej i rotacyjnej w urzędzie, a także zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.