Jubileusz 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Poznaniu

Mszą św. odprawioną 31 sierpnia 2020 r. w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu rozpoczęto uroczyste obchody 40 - lecia podpisania porozumień sierpniowych. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. gdzie odbyła się oficjalna część podczas której były przemówienia, w tym przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosława Langego, który wskazał na cztery elementy powstania, a następnie zwycięstwa „Solidarności”. Pierwszy to wybór papieża Polaka – kardynała Wojtyły, drugi to masowość oraz solidarność serc i umysłów ludzi. Jako trzeci element wskazał  dążenie do wolności najpierw w wymiarze indywidualnym, a później zbiorowym. Jako czwarty, ostatni element fenomenu „Solidarności” to przeogromna chęć zmiany swojego życia na lepsze, dbałość o godność człowieka. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej  Inspekcji Pracy: Paweł Ciemny pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu wraz z  zastępcami Tomaszem Gajdzińskim i Michałem Wyszkowskim, którzy na ręce Jarosława Langego, przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkoposka NSZZ "Solidarność" przekazali list okolicznosciowy od Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy.