II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży "Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”, którego Państwowa Inspekcja Pracy jest współorganizatorem.

PlakatVisionZerodKonkurs organizowany w ramach kampanii prewencyjnej KRUS „Wizja Zero” trwa od 30 czerwca do 30 września 2020 roku i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym.


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu (od 30 sek. do 2 minut) nawiązującego do Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero oraz jej trzech filarów: Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika, także w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski. Zasady te mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronach: bhpwrolnictwie.pl oraz krus.gov.pl.