Informacja

Uwaga! zawieranie porozumień przez pracodawcę  o zmianie warunków zatrudnienia w dobie koronawirusa.
Informacja w sprawie zawierania porozumień