Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Patryk Toboła został zwycięzcą zorganizowanego 21.10.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. konkursu „Znam zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”.  Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Środzie Wlkp. Do konkursowych zmagań zgłosiło się 37 uczniów. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali z rąk organizatorów wartościowe nagrody rzeczowe. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz kształtowanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.