• RSS
  • Wersja tekstowa
28.05.2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@poznan.pip.gov.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w Art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
•    inne jednostki organizacyjne PIP,
•    uprawnione organy publiczne,
•    podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych  będą przechowywane, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Wypadki