• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.06.2020 Artykuł archiwalny

Zasady przekazywania dokumentów elektronicznych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Środkiem komunikacji elektronicznej dostępnym publicznie, a więc dla każdego (bez opłat) służącym do przekazywania dokumentu elektronicznego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia dokumentu przesłanego na jej adres, jest to rozwiązanie dużo bardziej bezpieczne, niż poczta elektroniczna, gdyż przesyłka nie opuszcza bezpiecznego środowiska. Z punktu widzenia nadawcy przesyłki ważna jest funkcja dostarczenia przesyłki w sposób udowadnialny (odpowiednik przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru), a także możliwość jej pobrania na swój dysk.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z platformy ePUAP na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

Adres skrytki ePUAP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu: /oippoznan/SkrytkaESP


GIP Przejdź do GIP Porady prawne