Dla obywateli Ukrainy/ Для громадян України

Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

Повідомляємо, що консультації з питань законності працевлаштування на території Республіки Польщі українською мовою надаються:

W celu wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uruchamiamy  porady prawne w języku ukraińskim. Porady w języku ukraińskim będą udzielane w godz. 10.00 – 12.00 codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem +48 61 628 42 91​.

Porady prawne i techniczne w języku ukraińskim udzielane są pracownikom i pracodawcom na parterze w poniedziałki od 9.00 do 18.00, w pozostałe dni od 9.00 do 15.00 pod adresem ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. 

W okresie zagrożenia epidemicznego w celu uzyskania osobistej porady prawnej, w tym z zakresu bhp, zaleca się skorzystanie z wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z osobistej porady prawnej odbywa się pod numerem: +48 61 628 40 00.​

Przyjeżdzający do Wielkopolski obywatele Ukrainy mogą korzystać z porad osobistych także bez rejestracji telefonicznej, obsługiwani będą w miarę możliwości na zasadach priorytetowych.

 

З метою підтримки громадян України у сфері трудового права та легальності працевлаштування на території Польщі ми впроваджуємо юридичні консультації українською мовою. Консультації українською мовою надаватимуться з 10.00 - 12.00 щодня з понеділка по п'ятницю за номером телефону +48 61 628 42 91.

Юридичні та технічні консультації на українській мові надаються працівникам і роботодавцям на першому поверсі в понеділок з 9.00 до 18.00, в інші дні з 9.00 до 15.00 за адресою ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. 

У період епідемічної загрози для отримання персональних юридичних консультацій, у тому числі з питань охорони праці, рекомендується попередньо зареєструватися за телефоном.
Зареєстуватися на юридичну консультацію з питань права праці можна за телефоном:
+48 61 628 40 00.

Громадяни України, які приїжджають до воєвудства Вєлкопольського, можуть скористатися персональними консультаціями також без реєстрації по телефону, вони будуть обслуговуватися в пріоритеті, наскільки це можливо.