Dodano: 21 marca 2024
1:30 minut

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypadający 28 kwietnia, został proklamowany w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy, we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. Obchodzony jest w różnych formach i na różnych szczeblach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie poprawy warunków bezpieczeństwa w środowisku pracy, ochrony zdrowia osób pracujących. Wartym uwagi jest fakt, że równolegle do powyższych wydarzeń obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, koordynowany przez Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. To moment, kiedy wspomina się osoby, które w wyniku wypadku przy pracy utraciły zdrowie, lub co gorsza, nie wróciły w ogóle do domu.

W czerwcu 2022 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy postanowiła włączyć "bezpieczne i zdrowe środowisko pracy" w ramy podstawowych zasad i praw w pracy.

Dzień ten dedykowany jest przede wszystkim pracownikom, pracodawcom, związkom i organizacjom zawodowym, teoretykom i praktykom bhp. Istotą działań jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez identyfikowanie i minimalizowanie zagrożeń na stanowiskach pracy.

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu wraz ze współpracującymi partnerami, zwraca się do pracodawców z terenu Wielkopolski, z inicjatywą zorganizowania w dniach od 25 do 27 kwietnia br. szkoleń, ćwiczeń, warsztatów pod hasłem przewodnim „Dzień Bezpieczeństwa – Dziś, Jutro, Zawsze!”, propagujących dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Poniżej znajduje się list intencyjny skierowany do pracodawców, deklaracja zgłoszenia oraz plakat.