Dodano: 26 października 2023
1:30 minut
Ogólnopolski konkurs dla pracowników młodocianych „Bezpiecznie od startu”

Ogólnopolski konkurs dla pracowników młodocianych „Bezpiecznie od startu”

W dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu odbył się etap regionalny XXI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Organizatorem konkursu była Izba Rzemieślnicza w Kaliszu i Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Uczestnikami etapu regionalnego konkursu byli pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy, którzy rozwiązywali test wiedzy. 
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu. Uczestnicy finału konkursu odpowiadali na pytania z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pytania branżowe. 
Laureatką pierwszego miejsca została Julia Dera, uczennica drugiego roku w zawodzie fryzjer, reprezentująca Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Golusińska, uczennica pierwszego roku w zawodzie fryzjer, obie reprezentujące Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Miejsce trzecie zajęła Julia Mizerna z CRR w Pleszewie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz dyplomy, które wręczali kierownik oddziału ostrowskiego OIP Tomasz Kozłowski i prezes Zarządu Izby Tadeusz Nowacki.
Laureaci miejsca pierwszego i drugiego reprezentować będą Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i rzemiosło wielkopolskie w finale centralnym w Warszawie.
Z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Poznaniu  w organizacji konkursu i w pracach komisji uczestniczyli: inspektorzy pracy: Agnieszka Buszkiewcz i Krzysztof Twardowski oraz główny specjalista Andrzej Zalewski.